Xem thêm: festival retaliatory exoneration

definitive trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018