Xem thêm: eels festival retaliatory

definitive trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018