Xem thêm: deer lament destiny

dementia trong tin tức

Ví dụ collocations

develop dementia phát triển chứng mất trí
people with dementia người mắc chứng mất trí nhớ
vascular dementia mất trí nhớ mạch máu

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2018