Xem thêm: decision generation however

desire trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018