Xem thêm: fundraising Catholic authoritarian

destiny trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019