Xem thêm: circuit occupy tight

destruction trong tin tức

Ví dụ collocations

leaving a trail of destruction để lại dấu vết hủy diệt
left a trail of destruction để lại dấu vết hủy diệt
total destruction hủy diệt hoàn toàn
weapons of mass destruction vũ khí hủy diệt hàng loạt
widespread destruction phá hủy trên diện rộng

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2018

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018