Xem thêm: side levy escalation

detail trong tin tức

Ví dụ collocations

details of how chi tiết như thế nào
few details vài chi tiết
gave no further details không có thêm thông tin chi tiết
more details about biết thêm chi tiết về
no details không có chi tiết

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2018