Xem thêm: unilateral Korean Peninsula terrorist

dialogue trong tin tức

Ví dụ collocations

dialogue between đối thoại giữa
political dialogue meeting cuộc họp đối thoại chính trị

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018