Xem thêm: dossier patriot nasty

divisive trong tin tức

Ví dụ collocations

divisive issue vấn đề gây chia rẽ
most divisive issues vấn đề gây chia rẽ nhất
one of the most divisive một trong những điều gây chia rẽ nhất
so divisive gây chia rẽ

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018