Xem thêm: diplomatic obstruct Athens

downgrade trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019