Xem thêm: factor associate preserve

dramatic trong tin tức

Ví dụ collocations

dramatic day ngày kịch tính
dramatic escalation leo thang kịch tính
dramatic rise tăng mạnh
more dramatic kịch tính hơn
most dramatic kịch tính nhất

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018