Xem thêm: frigate missile navy

drill trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2018

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018