Xem thêm: unilateral vessel Mediterranean

drilling trong tin tức

Ví dụ collocations

Greek Cypriot administration's unilateral drilling Khoan đơn phương của chính quyền Síp Hy Lạp
Turkish drilling Khoan Thổ Nhĩ Kỳ
Yavuz drilling vessel Tàu khoan Yavuz
drilling in the Eastern Mediterranean khoan ở Đông Địa Trung Hải
unilateral drilling in the Eastern khoan đơn phương ở phương Đông

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019