Xem thêm: cannabis control effect

drug trong tin tức

Ví dụ collocations

drug charges phí thuốc
drug dealers đại lý thuốc
drug trafficking việc buôn bán thuốc gây nghiện
drug use sử dụng ma túy
prescription drugs thuốc theo toa

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2018

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018