Xem thêm: economy consumer global

economic trong tin tức

Ví dụ collocations

economic and political kinh tế và chính trị
economic cooperation hợp tác kinh tế
economic crisis khủng hoảng kinh tế
global economic growth tăng trưởng kinh tế toàn cầu
political and economic chính trị và kinh tế

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2018

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2018

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018