Xem thêm: enthronement abdicate reign

emperor trong tin tức

Hợp tác

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2018