Xem thêm: discriminate skill applicant

employer trong tin tức

Ví dụ collocations

former employer chủ cũ

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019