Xem thêm: expenditure architecture component

endurance trong tin tức

Ví dụ collocations

limit of human endurance giới hạn sức chịu đựng của con người

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018