Xem thêm: uranium stockpile signatory

enrich trong tin tức

Ví dụ collocations

enriching uranium làm giàu uranium
low-enriched uranium uranium làm giàu thấp
production of enriched uranium sản xuất uranium làm giàu
stock of enriched material kho vật liệu phong phú
stockpile of low-enriched dự trữ của người giàu

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2018