Xem thêm: operative consist ideology

equally trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018