Xem thêm: volcano cylinder attacker

eruption trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2018