Xem thêm: catch shoot think

escape trong tin tức

Ví dụ collocations

Ghosn's escape Lối thoát của Ghosn
Isis affiliates escape Isis chi nhánh thoát
escape from Japan thoát khỏi Nhật Bản
managed to escape quản lý để trốn thoát
trying to escape cố gắng trốn thoát

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2018

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018