Xem thêm: tremor crush municipal government

evacuation trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018