Xem thêm: plume inundate wildfire

evacuation trong tin tức

Ví dụ collocations

evacuation orders lệnh sơ tán
mandatory evacuation sơ tán bắt buộc

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018