Xem thêm: sabotage fetal maternal

exacerbate trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2018

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018