Xem thêm: sabotage premature worship

exacerbate trong tin tức

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2018

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018