Xem thêm: capsize operative persecution

exit trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018