Xem thêm: capsize trust operative

exit trong tin tức

Ví dụ collocations

Britain's exit Lối ra của Anh
emergency exit cửa thoát hiểm
exit from the European Union thoát khỏi Liên minh châu Âu
exit poll thăm dò ý kiến
no-deal exit lối ra không thỏa thuận

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018