Xem thêm: absolute allowance manufacturer

expenditure trong tin tức

Ví dụ collocations

capital expenditure chi đầu tư

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018