Xem thêm: base possible experience

explore trong tin tức

Ví dụ collocations

explore new khám phá mới
explore the world khám phá thế giới
explores how khám phá làm thế nào

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018