Xem thêm: influence attention term

expression trong tin tức

Ví dụ collocations

English expression Thành ngữ tiếng anh
free expression biểu hiện tự do
freedom of expression tự do ngôn luận

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018