Xem thêm: decree parliament contribution

extension trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2018