Xem thêm: extradition autonomy fugitive

extradite trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018