Xem thêm: extradition fugitive autonomy

extradite trong tin tức

Ví dụ collocations

enable China to extradite fugitives cho phép Trung Quốc dẫn độ những kẻ chạy trốn
extradited to mainland China dẫn độ về Trung Quốc đại lục
extradited to the US dẫn độ về Mỹ
not be extradited không bị dẫn độ
suspects to be extradited nghi phạm bị dẫn độ

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018