Xem thêm: bombing Colombo Christchurch

extremist trong tin tức

Ví dụ collocations

extremist groups nhóm cực đoan
extremist views quan điểm cực đoan
far-right extremists cực đoan cực hữu
local extremist group nhóm cực đoan địa phương
right-wing extremist cực đoan cánh hữu

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019