façade trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019