Xem thêm: opioid exoneration exonerate

fentanyl trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018