Xem thêm: bike garlic definitive

festival trong tin tức

Ví dụ collocations

Lunar New Year festival Tết Nguyên đán
festival of Eid al lễ hội của Eid al
film festival liên hoan phim
garlic festival lễ hội tỏi
music festival lễ hội âm nhạc

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2018