Xem thêm: caliphate militant commemorate

fighter trong tin tức

Ví dụ collocations

35 fighter jet program Chương trình máy bay chiến đấu 35
F-35 fighter jet Máy bay chiến đấu F-35
Islamic State fighters Máy bay chiến đấu Nhà nước Hồi giáo
Kurdish-led fighters Máy bay chiến đấu do người Kurd lãnh đạo
foreign fighters máy bay chiến đấu nước ngoài

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018