Xem thêm: Arctic Attorney General austerity

finding trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018