Xem thêm: sectarian license Christchurch

firearm trong tin tức

Hợp tác

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018