Xem thêm: sectarian cylinder license

firearm trong tin tức

Ví dụ collocations

firearms license giấy phép vũ khí
illegal firearms vũ khí bất hợp pháp
semi-automatic firearms súng bán tự động

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018