Xem thêm: blaze engulf wildfire

flame trong tin tức

Ví dụ collocations

burst into flames bùng cháy
engulfed in flames nhấn chìm trong biển lửa
went up in flames đi lên trong ngọn lửa

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2018