Xem thêm: impeachment subpoena bigotry

foil trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019