Xem thêm: warfare yarn Caracas

folk trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018