Xem thêm: expensive leadership first

fourth trong tin tức

Ví dụ collocations

fourth-largest lớn thứ tư
fourth place vị trí thứ tư
fourth quarter Quý IV
fourth straight thẳng thứ tư
fourth time lần thứ tư

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018