Xem thêm: commercial both date

free trong tin tức

Ví dụ collocations

free-kick phạt trực tiếp
free market chợ miễn phí
free press báo chí miễn phí
free speech tự do ngôn luận
free time lúc rảnh rỗi

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018