Xem thêm: paradise signatory Adelaide

frigate trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018