Xem thêm: extradite extradition baton

fugitive trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019