Xem thêm: extradite extradition scam

fugitive trong tin tức

Ví dụ collocations

enable China to extradite fugitives cho phép Trung Quốc dẫn độ những kẻ chạy trốn
fugitive leader of the Islamic lãnh đạo đào tẩu của đạo Hồi

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019